download video
Stretnutie Rudolfa Schustera prezidenta SR a členov Kanadsko - Slovenskej obchodnej komory na pôde firmy Hagiel, kde pán prezident prijal titul čestného prezidenta KSOK.
Zo dňa 21.apríla 2004