Užitočné kontakty v Kanade

Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky v Kanade
Embassy of the Slovak Republic


Velvyslanec:
Vít Koziak


50 Rideau Terrace
Ottawa, Ontario K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442
Fax: (613) 749-4286
www.mzv.sk/web/ottawa
[email protected]
Úradné hodiny:
pondelok – štvrtok 9:00-12:00
Stála služba mimo pracovnej doby:
(613) 749-4442


Dôležité kontakty
 

Martin Bonhard - prekladateľ, tlmočník
preklady do anglického, slovenského a českého jazyka aj pre Ministerstvo spravodlivosti a Imigračný úrad Kanady,
obstaranie vodičských preukazov
Tel./fax: (416) 754 7710
E-mail: [email protected]

Philip J.Di Iorio, LL.B., Notary Public
Barrister & Solicitor
821 The Queensway
Toronto, Ontario M8Z 1N6
Tel.:(416) 253 1223
Fax: (416) 253 0186


Slovenské konzuláty
 
Ontário
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
Tel: (647) 290-9304
Fax: (905) 898-0166
Honorárny konzul: Michael Martincek
[email protected]

Britská Kolumbia
8691 Allison Street
Richmond, BC V6Y3H9
Tel.: (604) 604-277-5774
Honorárny konzul: Pavol Hollosy
[email protected]

Quebec
22 Place de la Madeleine
Dollard des Ormeaux
Montreal, QB H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972
Fax: (514) 421-1583
Honorárny konzul: Dezider Michaletz
[email protected]
Alberta
450 Pine Creek Road
Heritage Point, AB T1S 4J9
Calgary
Tel.: (403) 266-2760
Fax: (403) 256-1413
Honorárna konzulka: Eva Hadzima
[email protected]