ZALOŽENIE
FIRMY V CA
DANE V CA HOSPODÁRSTVO
V KANADE
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI


Založiť firmu je najjednoduchšie v Kanade

Založenie firmy je najjednoduchšie v Kanade. Vyplýva to z nedávno zverejneného hodnotenia Svetovej banky. Tá sledovala tri hlavné kritériá – čas, počet úradných úkonov a finančné náklady potrebné na registráciu novej firmy. Kanada sa umiestnila na prvom mieste, pretože registrácia novej firmy tu v priemere trvá tri dni, vyžaduje iba dva úkony a okrem správneho poplatku nie je nutný žiadny finančný vklad (napr. základný majetok). Podnikatelia tak v Kanade firmu založia jednoduchou operáciou na internete behom jediného dňa a potom behom dvoch dní získajú DIČ (Business Number) od Kanadskej finančnej agentúry (Canada Revenue Agency). Podľa Kanadského štatistického úradu boli v minulom roku v krajine s 36 miliónmi obyvateľov takmer 2 milióny malých a stredných podnikov. Tento údaj sa podľa kanadskej definície vzťahuje na podniky s menej ako 500 zamestnancami a tržbou do 50 miliónov kanadských dolárov ročne.

www.doingbusiness.org, strategis.ic.gc.ca, www.cra-arc.gc.ca

Vzory dokumentov potrebných pre podnikanie v Kanade
(6 obrázkov)